• 2017.08.20.

Az Országházban Maradék és a bánsági templomok ügye

Az Országházban Maradék és a bánsági templomok ügye

Az Országházban Maradék és a bánsági templomok ügye 150 150 Patrióták

A Magyar Patrióták Közössége 2015. március 9-én tájékoztatót tartott tevékenységeiről az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának (NÖB) ülésén, az Országház Esterházy János tanácstermében. Egyesületünk elnöke, Hetzmann Róbert a határon túli magyar műemlékekért és emlékhelyekért végzett tevékenységeinkről számolt be. Külön kiemelte a délvidéki Maradék falu magyar közösségét, megsegítésükre egyesületünk januárban nagy sikerű jótékonysági estet szervezett. A református egyház által fenntartott óvoda és a tervezett szerémségi szórványközpont állami támogatása biztosíthatná az asszimiláció által sújtott nyelvsziget túlélését.

Hetzmann Róbert kitért a bánsági katolikus templomok helyzetére is. Mint ismeretes, 2014 nyarán a Nagybecskereki Egyházmegye több templom lebontásáról döntött. Sikerült elérni azt, hogy két templomot (Szerbcsernye és Párdány) magyar állami segítséggel megmentsenek. Ezek a munkák megindultak, így esetükben a püspökség a bontási szándéktól elállt. A Patrióták elnöke kérte ugyanakkor, hogy a kormány a módosi templomot is mentse meg, tekintettel arra, hogy az nagyon jelentős művészeti és kultúrtörténeti értéket képvisel.

Egyesületünk küldöttsége Pánczél Károllyal, a NÖB elnökével

Egyesületünk küldöttsége Pánczél Károllyal, a NÖB elnökével

Szászfalvi László bizottsági alelnök hozzászólásában kifejtette, hogy az épületeket nem szabad különválasztani a közösségektől. Javasolta, hogy a Magyar Patrióták Közössége ennek érdekében alakítson ki szorosabb együttműködést a helyi szervezetekkel. Hetzmann Róbert válaszában rámutatott egyesületünk egyik jelmondatára, miszerint ahogy nincsen közösség kultúra nélkül, úgy kultúra sincs közösség nélkül. Éppen ezért a Magyar Patrióták Közössége mindig a helyi közösséggel közösen tevékenykedik, lehetőség szerint helyi kezdeményezések mellé áll.

Pánczél Károly, a NÖB elnöke elmondta, hogy a Magyar Patrióták Közössége által kidolgozott szórványprogram célja az olyan elfeledett értékek dokumentálása, amelyek akár egy évtizeden belül eltűnhetnek. A bizottság elnöke köszönetet mondott egyesületünk egy éves munkájáért, és bizodalmát fejezte ki aziránt, hogy terveink megvalósulását a magyar állam is támogatni fogja.

A hétfőn délelőtt megtartott bizottsági ülés másik napirendi pontja a Háló Egyesület tájékoztatója volt, részükről Dr. Thuróczy György elnök és Schön György vezetőségi tag tartottak beszámolót.

Magyar Patrióták Közössége © 2015. március 11.

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.