• 2021.03.25.

Külhoni körkép Magyarberkesztől Salánkig

Külhoni körkép Magyarberkesztől Salánkig

Külhoni körkép Magyarberkesztől Salánkig 1024 683 Patrióták
Hat évvel ezelőtt, 2015-ben indult útjára a Patrióták Nemzeti Összetartozás Programja, amelynek keretében egyesületünk minden évben egy-egy forráshiányos külhoni magyar közösség megmaradásáért hirdet adománygyűjtést. Miközben jótékonysági programunk a világjárvány miatt szünetel, az elmúlt időszakban támogatott hat települést illetően már szép eredményekről tudunk beszámolni. Az alábbi helyzetjelentésből kiderül, hogy az adakozók pénze jó helyre került.

Maradék (2015): Új óvoda és szórványközpont épül
A Nemzeti Összetartozás Program első jótékonysági estjével a délvidéki Maradék református gyülekezetét, a Szerémség egyetlen magyar óvodájának fenntartóját támogattuk. Egyesületünk megalakulása évében, 2014-ben vetődött ide, az Újvidéktől délre található Szerémség magyar szórványvidékére. A döntően szerbek lakta térségben néhány vegyes lakosságú település egy kisebb magyarlakta nyelvszigetet alkot, melynek központja a kétezer lakosú, negyedrészben magyar Maradék. A kicsiny református gyülekezeten múlik, hogy a törökdúlás előtt színmagyar vidékről végleg elkopik-e a magyar szó.

Az adománygyűjtésen befolyt 600 ezer forintból a református gyülekezeti ház korábban kihasználatlan padlásterét beépítették, ahol vendégek, így különösen a táborozó diákok elszállásolására is alkalmas lakosztályokat alakítottak ki. Ennél is nagyobb eredmény, hogy Maradék és vele együtt a Szerémség újra felkerült a magyar nemzetpolitika térképére. Egy évvel később – 40 év szünet után – újraindult a település szerb általános iskolájában a magyar tagozat.

A maradéki gyülekezet régi álma, a szerémségi szórványközpont terve bekerült a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjába, így 2019-ben megkezdődött az új óvodaépület és közösségi tér építése. Ha a szórványközpont elkészül, ez lesz a környék legkorszerűbb oktatási-művelődési intézménye, ami nemcsak a maradékiak, hanem a környéken élő többi magyarlakta település számára is vonzó sziget lesz a Belgrádtól mindössze 40 kilométerre található környéken.

Huszt (2016): Egyre több diák tanul magyarul
A Tisza felső folyása mentén található Huszt Kölcsey korában még magyar város volt, ám a településen már Trianon előtt többségbe kerültek a ruszinok. A történelmi Máramaroshoz tartozó egykori koronavárosban azóta jelentősen romlott a helyzet, a harmincezres település lakosságának öt százaléka, mintegy 1700 lélek vallja magát magyarnak. A Huszton működő magyar általános iskola megsegítése éppen ezért a Kárpátalja hegyvidékén élő szórvány fennmaradását szolgálta.
A budai várban, a Magyarság Háza (régi Pénzügyminisztérium) dísztermében megtartott jótékonysági esten a kárpátaljai Credo együttes lépett fel. A rendezvény védnöki tisztségét Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke vállalta el.

Az adományokból befolyt 760 ezer forint összegű támogatásból a kárpátaljai koronaváros magyar iskolájában felújították a lepusztult mosdókat, korszerűsítették a világítást, laminált padlót raktak le a tantermekben, és még az udvar rendbetételére is futotta a pénzből. A fejlesztéseknek is köszönhetően az ukrán többségű városban úgy felértékelődött a magyar iskola, hogy ma már túljelentkezésről beszélhetünk. A magyar nyelv presztízse olyan családokat is a magyar intézményrendszer felé terel, akik csak szegről-végről magyar származásúak, ami visszájára fordíthatja a szórványvidékeket sújtó asszimilációt.

Magyarberkesz (2017): Újjászületett a régi felekezeti iskola
A magyar kultúra napján 2017-ben megszervezett összetartozás-est kedvezményezettje egy elfeledett észak-erdélyi, többségében református magyarok lakta falu, Magyarberkesz volt. A Patrióták csoportja egy évvel korábban „tévedt” a Nagybányától délre található településre, amely a történelmi Kővárvidék jeles helysége volt. Egyesületünk örömmel karolta fel a helyi közösség kezdeményezését, a régi református felekezeti iskola megmentését és gyülekezeti központtá, valamint közösségi házzá alakítását.

Az egykori református felekezeti iskola megmentése halaszthatatlanná vált

A Magyarság Házában megtartott jótékonysági esten Kovács Nóri énekes mellett a magyarberkeszi táncosok is felléptek. Az adománygyűjtés ezúttal is sikerrel járt, összesen egymillió forintot tudtunk átadni a Magyarberkeszi Református Egyházközségnek.
A lepusztult épület átalakítása egy nagybányai magyar mérnök tervei szerint, helyi cégek bevonásával 2018 nyarán kezdődött el. A beszakadt födém romjainak eltávolítása után elkészültek az új födémek és tartószerkezetek, továbbá megújult a tetőszerkezet is. A 2018 végéig megvalósult munkálatok átszámított összértéke meghaladta a tizenegymillió forintot, amely a Patrióták által nyújtott támogatást is tartalmazta.

Azóta a közösségi ház építése tovább folyatódott: elkészült az épület homlokzata, a belső terek kialakítása, valamint a víz-, villany- és a fűtésrendszerek kiépítése. Folyamatban van a falak és a padlózat burkolása, amit a festés követ majd. Kovács Péter lelkipásztor számítása szerint az alsó szint a nyár elejéig teljesen elkészül, így már idén részlegesen használatba tudják venni az épületet.
Jelenleg a középkori eredetű református templom 1904-ben készült orgonájának újjáépítéséért gyűjtenek adományokat.

Korláthelmec (2018): Idén megkezdődhet az óvoda építése
Az ukrajnai háború következtében Kárpátalját sújtó humanitárius katasztrófa láttán a Patrióták figyelme is a leghányatottabb nemzetrész felé fordult. 2018 tavaszán egy Ungvár melletti kicsiny falu, a felerészben magyarok lakta Korláthelmec segítségére siettünk, hogy közadakozásból kipótoljuk a település új magyar óvodájának felépítéséhez szükséges budapesti kormányzati támogatást.
Hagyományos jótékonysági estünkön az Anima Soni együttes lépett fel a fővárosi Duna Palotában. A gyűjtés eredményeképpen 1,4 millió forintot tudtunk átadni a korláthelmeci óvodát építő Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek.

Csoportkép 2018-ban annál az üres teleknél, ahová az új óvoda épülni fog

A magyar tagozattal működő óvoda megvalósulása bekerült a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programba. Az időközben megnövekedett építőanyagárak és munkaerőköltség pótlására 2020 decemberében született meg a kormányhatározat. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet abban reménykedik, hogy idén nyáron elkezdődhet a zöldmezős beruházás, és 2022 végére át is tudják adni az új épületet.

Salánk (2018-2019): Egy álom valóra vált
A kárpátaljai helyzet fokozódása miatt 2018-ban két jótékonysági programot is elindítottunk: a korláthelmeci óvodaberuházás támogatása után az év végén a salánki Ifjúsági házért hirdettünk összefogást. A Nagyszőlős közelében található, egykor Ugocsa vármegyéhez tartozó település ma a nyelvhatár őrzője, háromezer lakosának 90 százaléka magyar.
A salánkiakkal kiépült barátságnak külön története van: a Patrióták éppen Magyarberkeszen ismerkedtek meg a falu lelkipásztorával és családjával. Ekkor értesültünk arról, hogy tervbe vették a település központjában álló, a reformátusok által visszaszerzett épület ifjúsági házzá alakítását. Az épület kettős rendeltetése a fiatalok keresztény szellemű nevelése és a magyar hagyományok átadása, valamint a helytörténeti gyűjtemény elhelyezése.

Jótékonysági estünkön a kárpátaljai Credo koncertezett

A Duna Palotában megtartott jótékonysági esten ismét a kárpátaljai Credo együttest hallhatták a megjelentek. A rendezvény védnöke ezúttal Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke volt.
A meghirdetett adománygyűjtéssel a diaszpórát is sikerült megszólítani: a felhíváshoz csatlakoztak a kanadai, Vancouver-szigeti magyarok is. A közösen összegyűjtött egymillió forint adományt 2019 januárjában tudtuk átadni Grezsa István miniszteri biztos jelenlétében. A református egyházközség 2020 végén számolt el a támogatással. A fejlesztések megvalósulásának köszönhetően most már teljes mértékben a helyi magyar jövőt szolgálja a korábban elhanyagolt épület, amelyben az államosítást követően a szovjetek ukrán iskolát létesítettek.

A salánkiak nagy álma valósult meg, az adományokból felépült az Ifjúsági Ház régóta tervezett fatornácos terasza, méghozzá a környékre jellemző, ízléses stílusban. A támogatásból új burkolatot kapott a ház egyik szobája, így végre használhatóvá vált a helyiség, továbbá kicserélték az egyik korábban betört ablakot is. Az Ifjúsági Ház falai közé újra beköltözött az élet, a heti rendszerességű táncos-zenés foglalkozások azonban csak a járvány elmúltával indulhatnak újra. A salánkiak nagy hangsúlyt fektetnek a régmúlt fennmaradt használati és népművészeti tárgyainak összegyűjtésére, melyeket az Ifjúsági Házban állítanak ki.

Kecső (2019-2020): Megmenekült a kisiskola
A Nemzeti Összetartozás Program legnagyobb sikere a felvidéki Kecső magyar iskolájának megmentése volt. A gömörországi színmagyar kistelepülésen az utóbbi évek bőséges gyermekáldása támasztotta fel a reményt, azonban néhány szűkös esztendő átvészelésén múlott, hogy lakat kerül-e az alsó tagozatos intézményre. A diáklétszám átmeneti lecsökkenése miatt ugyanis a szlovák kormány által biztosított „fejkvótából” már nem futotta volna a tanítók bérére.

2019 decemberében ismét a Duna Palotában gyűltünk össze, ahol Szalonna és Bandája adott emlékezetes népzenei koncertet. A Patrióták segítségének köszönhetően rekord összegű, közel 5,5 milliós támogatás gyűlt össze, amihez Kövér László házelnök is hozzájárult.

Rekord összegű adományt sikerült összegyűjteni

A nemzeti összefogásnak köszönhetően a kecsői kisiskola megmenekült a bezárástól, így a felvidéki község gyermekei továbbra is anyanyelvükön kezdhetik meg tanulmányaikat. Az intézmény megmentése Lőrincz Gyula polgármester szívügye, aki elmondta: „Nagyon jókor kaptuk ezt a támogatást, ugyanis így már 2019-ben is és főként a 2020-as évben sikerült megmentenünk a magyar anyanyelvű kisiskolánkat. Egy felejthetetlen emlék a Duna Palotában való találkozás is, ahol gyermekeink szereplése még mindig ott lebeg a szemünk előtt, amiből még most is erőt tudunk meríteni a folytatáshoz.”

Patrióták © 2021. március 25.

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.