A Patrióták és céljaik

Bemutatkozás

A Patrióták egy kulturális-közéleti egyesület, amely a magyar történelmi tudaton alapuló nemzeti identitás erősítése, a hagyományos értékek megőrzése céljából jött létre 2014-ben. A szervezet az elmúlt időszakban értékvédő felhívások, a nemzeti összetartozást erősítő programok révén hívta fel magára a figyelmet, ugyanakkor könyvkiadóként és kulturális programok rendezőjeként is közismert.

A Patriótákról

Célunk, hogy a konzervatív értékrendű, nemzetben gondolkodó jövő nemzedéket cselekvésre bírjuk hagyományaink, a magyarság által létrehozott értékek megóvása érdekében. Szeretnénk, ha a szülőföld szeretete és a nemzeti összetartozás újra megerősödne társadalmunkban. Értékvédő tevékenységeink mellett a megmaradásra épülő nemzetpolitikával és a globalizáció jelentette kihívásokkal is kiemelten foglalkozunk.

Szervezetünk egyesületi formában működik budapesti központtal, ugyanakkor céljainkat az egész Kárpát-medencében valósítjuk meg.

Nevünkről

A Magyar Patrióták Közössége nevet tudatosan választottuk. A Pátria – latin eredetű – szó jelentése (’haza’) a magyar nyelvben összekapcsolódik Rákóczi Ferenccel, a szabadságharcokkal, az egész történelmünkkel. A Hazáért, a Haza értékeiért kívánunk tenni. Mindez egy olyan hívó szó is egyben, amely mai napig nem használódott el. Kifejezi azt, hogy a névválasztás tudatos értékválasztás is egyben: a szervezet a patrióta oldal közössége kíván lenni, és szemben áll a globalista törekvésekkel.

Alapítóink és ügyeink

A Magyar Patrióták Közösségének létrejöttét 2014. január 22-én, a magyar kultúra napján mondták ki a budai várban, a koronázó Mátyás-templom mellett, Szent István szobránál nemzeti értékeinkért felelősséget viselő honpolgárok. Maga az egyesület megalapítása a budai rendi országgyűlések helyszínén, a régi budavári országház épületében történt, az Országház utcában.

Megalakulásunk óta számos ügy sikerre vitele kötődik a Patriótákhoz. A legfontosabb eddigi munkáink: a veszélybe került délvidéki bánsági templomok megvédése (Németcsernye, Módos, Párdány), a budai Radetzky-laktanya megvédése a teljes lerombolástól, számos határon túli magyar oktatási-közösségi intézmény megsegítése jótékonysági felhívások útján. Sokan a 2017 óta töretlenül végzett antikommunista akciókról ismerik szervezetünket: ekkor határoztuk el, hogy fellépünk az önkényuralom ma is velünk élő örökségével szemben. Számos tiltakozásunk közül legemlékezetesebbek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár átnevezéséért tartott zendületek voltak.

A Patrióták közel tíz esztendős fennállása alatt legnagyobb sikerét 2020-ban érte el, amikor sikerült elérnünk, hogy az Országgyűlés törvényben nyilvánítsa nemzeti emlékhellyé az egyesületünk által felélesztett Rákosmezei Királydombot. Azóta rendszeresen megtartjuk a középkori magyar országgyűlések színhelyén hagyományőrző nagyrendezvényünket, a népszerű Királyfesztet.

A Patrióták ma már valódi szellemi műhely: a szervezet több mint tucatnyi, a magyar múlt megismerését szolgáló, hiánypótló kötetet jelentetett meg az elmúlt időszakban. A könyvkiadás egyben elősegíti a működés finanszírozását is.

Patrióták
Patrióták

A magyar kultúra védelmének és örökségünk megóvásának fontosságát talán Wass Albert szavaival fogalmazhatjuk meg legpontosabban:

„A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felül álló erő, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.”

Küldetési nyilatkozatunk így szól:

„A Magyar Patrióták Közössége a Haza értékeinek oltalmazására alakult meg, különös tekintettel kulturális, épített és népi örökségünkre, természeti kincseinkre és nemzeti értékeinkre. Feladatunk, hogy a magyarság újra hazaszerető, áldozatkész, múltját és értékeit megbecsülő és jövőjébe felelősséggel tekintő, keresztény erkölcsi alapokon álló társadalom legyen.”

Az Egyesület céljai

 1. Az egyesület célja az ország kulturális, természeti, épített és népi örökségének, kincseinek védelme. Célja az állam ezirányú tevékenységének ellenőrzése és együttműködés vele, valamint minden olyan szervezettel, amelyek az eredményes működést elősegítik. Alapelvünk, hogy a magyarság újra hazaszerető, áldozatkész, múltját és értékeit megbecsülő, jövőjébe felelősséggel tekintő, keresztény erkölcsi alapokon álló társadalom legyen.
 2. Az Egyesület célja a nemzet közös örökségének – így különösen a magyar kulturális értékeknek és történelmünk emlékeinek – megóvása, bemutatása és népszerűsítése, vagy legalább megörökítése.
 3. Szülőföldünk, a magyar táj oltalmazása, természeti kincseink és nemzeti értékeink megőrzése az Egyesület fontos törekvése.
 4. Célunknak tekintjük a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítését, lelki és szellemi egyesítését.
 5. Elősegítjük a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek fennmaradását és fejlődését, támogatjuk magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, szülőföldön való boldogulásukat.
 6. Célunk a magyar múlt feltárása és mindenki számára megismerhetővé tétele, a múlt, a jelen és a jövő magyarjai közötti szövetség jegyében.
 7. Célunk, hogy szabadságunk és függetlenségünk védelmezése, valamint az ország nemzeti, kulturális és vallási arculatának megőrzése érdekében a magyar nemzetet és szülőföldünket megóvjuk a globalizáció veszélyeitől.
 8. Törekszünk arra, hogy felkeltsük az érdeklődést a Közösség céljai iránt, valamint arra, hogy az Egyesület tevékenységeibe a jövő nemzedéket bevonjuk.

Működésünk

Szervezetünk a magyar kultúra és hagyományos értékeink megóvása érdekében sokszínű tevékenységet folytat. Az értékőrzés mellett a Patrióták ma már egy kulturális ügynökség módjára működő, valódi szellemi műhely.

A Patrióták rendszeres kulturális és ismeretterjesztő rendezvényei közül kiemelkednek a Patrióta Esték, melyekkel különösen az értékekben gondolkodó fiatalabb nemzedékeket szeretnénk bevonni fiatalos csapatunk munkájába.

Legyünk hűek gyökereinkhez!
Legyünk hűek gyökereinkhez!

A XXI. század kihívása: a kultúránkat újra meg kell védenünk
A XXI. század kihívása: a kultúránkat újra meg kell védenünk

A magyarságot nem lehet aktuálisan fennálló államhatárok közé szorítani, ezért mi a teljes magyar közösséget kívánjuk képviselni. Élénk kapcsolatot tartunk határon túli magyar közösségekkel és mi is cselekszünk annak érdekében, hogy a nemzet egysége újra létrejöhessen.

Civil szervezetként az egyesület pártoktól függetlenül működik, ám ez nem jelenti azt, hogy ne vallanánk meg értékeinket.

Tevékenységeink és feladataink

 1. A nemzet közös örökségének megmentése, felélesztése.
 2. Ismeretterjesztés, rejtőzködő értékek felkutatása és bemutatása.
 3. Történeti értékeink, hagyományaink megmentése, újjáélesztése.
 4. Tevékeny fellépés értékeink és a nemzeti érdek védelmében.
 5. A kulturális nemzetegyesítés folyamatának elősegítése a Kárpát-medencében.
 6. Az elszakított magyar közösségek támogatása, ideértve a szórványt is.
 7. Fellépés a nemzeti kultúrákat felszámolni készülő globalista törekvésekkel, különösen az eltörléskultúrával szemben.

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet

  Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.