• 2017.09.16.

Kedvező fordulat az ojtozi haditemető ügyében

Kedvező fordulat az ojtozi haditemető ügyében

Kedvező fordulat az ojtozi haditemető ügyében 150 150 Patrióták

A Magyar Patrióták Közössége 2015 nyarán hívta fel a figyelmet arra, hogy az erdélyi Sósmező szélén található első világháborús katonatemető és hősi emlékmű durván kegyeletsértő és egyben a 2008-ban megkötött magyar-román hadisíregyezménybe ütközik. Az 1916-os román betörést követő harcokban elesett osztrák, magyar, román és orosz katonák nyughelyén uralkodó tarthatatlan állapotokra többen is felhívták a figyelmet, ám 2015-ös fellépésünk – úgy látszik – nem maradt eredménytelenül. A sírkeresztekről korábban eltüntetett magyar neveket újra vésték és végre magyar zászló is lobog a katonai temető obeliszkjénél. Igaz, a román egységet dicsőítő emléktáblák nem változtak.

A Háromszéki-havasok kanyarulatában eredő Ojtoz folyócska az erdélyi határszélről Moldvába siet. Miután a vadregényes Ojtozi-szoroson áthalad – ahol egykor a Rákóczi-vár őrizte a Magyar Királyság keleti végpontját – még egy település hátravan az ezer éves határig. A ma már színromán Sósmező, a történelmi Magyarország legkeletibb települése 1920 előtt és a II. bécsi döntést követő években Háromszék vármegyéhez tartozott, amikor még magyarok, csángók is lakták. A falu alsó végében csörgedező Csernika-patak volt a határ, ahonnan az első világháború csatáiban elesett hősök temetője mindössze néhány lépésre található, de még „idehaza.”

Az Ojtozi-szoros az első világháborúban 1916 őszén, a román betörés idején vált hadszíntérré. Az egészen 1917 augusztusáig tartó véres ütközetek során a front mindkét oldalán számtalan katona esett el. A Romániához csatolt területen a román hősi kultusszal foglalkozó szervezet 1928-ban hozta létre a ma látható katonatemetőt különböző hadisírok felszámolásával és a csontok egybegyűjtésével. A második bécsi döntéssel visszatért Sósmezőn az emlékhelyet átalakították, magyar nyelvű táblákkal látták el, amiket az újabb elcsatolást követően elrománosítottak, majd a sírkereszteken szereplő magyar neveket is fokozatosan lecsiszolták, eltüntették. Eredetileg háromszékiek keresték fel egyesületünket, kérve fellépésünket az Ojtoz-völgyi hadisírok meggyalázása ellen. 2015 júliusában, miután a Patrióták küldöttsége a helyszínen járt, Izing Máté tagtársunk írt cikket Hadisír-asszimiláció az Ojtozi-szorosban címmel. Noha egyes helyi információk pontatlanok voltak, a háborús kegyelet és a hadisírjog román fél általi megsértése tagadhatatlanul kiderült, ezért az írás nagy port kavart. A Honvédelmi Minisztériummal való egyeztetést követően sikerült rekonstruálni a haditemető pontos történetét, ami lehetővé tette a magyar álláspont határozottabb megfogalmazását.

Március 16-án egyesületünk öt tagja felkereste a sósmezői katonatemetőt, és meglepetten tapasztaltuk, hogy a sírkertet nemrégiben teljesen felújították. Jelentős előrelépés, hogy a román fél a korábban eltüntetett magyar neveket visszahelyezte a kőkeresztekre (igaz, helyenként pontatlan helyesírással), és az obeliszk mellett felállított nemzeti lobogók között helyet kapott a miénk is. Van még mit kifogásolni, hiszen az obeliszk továbbra is a román hősöket dicsőíti és hazug módon a „nemzetegyesítő” (értsd: Erdély elcsatolásáért vívott) harcokban elhunytakra emlékeztet. Összességében mégiscsak örvendetes, hogy a sósmezői temető az elmúlt időszakban bekövetkezett változásoknak köszönhetően alkalmas arra, hogy lerójuk kegyeletünket, és feltehetően megfelel az 1930-as állapotoknak is. Az is eredmény, hogy a felújítással a vegyes temetőhöz méltatlan, hivalkodó román szimbólumhasználat (pl. trikolór-festésű kerítések) nagyrészt visszaszorult. Egyesületünk a kedvező fordulatról levélben tájékoztatta a Honvédelmi Minisztériumot.

A sósmezői temetőről bővebben itt olvashat.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. március 25.

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.