• 2017.09.03.

Van még magyar jövő Moldvában!

Van még magyar jövő Moldvában!

Van még magyar jövő Moldvában! 150 150 Patrióták

Részt vettünk a keresztszülők találkozóján

A mai naptól hivatalosan is bekapcsolódtunk a moldvai csángók magyar anyanyelv-oktatási programjába. Részt vettünk a keresztszülők budapesti találkozóján, ahol egyeztettünk a csángószervezetek vezetőivel, valamint Duma-István András moldvai magyar költővel, klézsei magyartanárral és Anghel Năstase Bakó megyei tanfelügyelővel. A Magyar Patrióták Közössége magára vállalta egy moldvai gyermek oktatási költségeit, és ígéretet tettünk arra is, hogy nyáron meglátogatjuk csángóföldi barátainkat.

2014. február 15-én szombaton tartotta meg a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE) hagyományos éves keresztszülő-tanár találkozóját Budapesten, a Németvölgyi Általános Iskolában. A rendezvényen csaknem az összes oktatási helyszínen szolgálatot teljesítő tanár jelen volt. Értékes előadásokkal, beszámolókkal lettünk gazdagabbak. A saját szemünkkel győződhettünk meg arról, hogy a moldvai magyar oktatás valóban virágzik, a „széthullásról”, „összeomlásról” szóló kósza hírek pedig valóságtartalom nélküli rágalmak.

A Magyar Patrióták Közössége megalakulása óta bekapcsolódott a moldvai magyar oktatás támogatásába. Szerepvállalásunk lényege, hogy egy moldvai magyar diák anyanyelvi oktatásának költségeit magunkra vállaltuk (40.000 Ft/év). A keresztszülő kapcsolat természetesen messze nem az anyagiakról szól, a mi feladatunk, hogy a gyermek és családja, valamint az anyaország közti kapcsolatot, hidat megteremtsük.

„Törjük az akadályt, melytől nem mehetünk,
S mind az emberiség kertébe sietünk.
Vajha Moldvának is kies parlagjai,
Ameddig terjednek a Pontus habjai,
Magyar Koronánknak árnyékába menne,
S a csángó magyar is polgártársunk lenne!”

Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok (részlet)

A keresztszülő-találkozó során néhány tagunk, köztük Hetzmann Róbert egyesületi elnök és Szeleczky Tünde, a csángó oktatási program belső felelőse találkozott Duma-István András klézsei magyar költővel, aki keresztgyermekünk tanítója is egyben. Duma-István András tájékoztatott minket a moldvai magyar helyzet valós állapotáról, ami korántsem reménytelen. Még mindig vannak családok, ahol magyarul beszélnek, és a harminc évnél idősebbek szépen tudnak magyarul. Anyanyelvünk „feltámasztása” így korántsem reménytelen vállalkozás – tudtuk meg az ősi magyar műveltséget is nagyon jól ismerő tanár-költőtől. Ezzel egy időben találkoztunk Anghel Năstase Bakó megyei tanfelügyelővel is, aki a román állami iskolákban a nemzetiségek jogaiért felel. A moldvai muzsikus cigány családból származó Năstase úr bár nem ért magyarul, mégis nagyon sokat tett azért, hogy ma már 18 településen a csángó diákok állami keretek között is tanulhatnak anyanyelvükön.

A találkozót követően Duma-István András meghívta közösségünket szülőfalujába, a Szeret terén található Klézsébe. A Magyar Patrióták Közössége nevében Hetzmann Róbert elmondta, hogy egyesületünk elkötelezett egy 2014 nyarán esedékes moldvai tanulmányi kirándulás megvalósítása mellett.

Klézse Tyúkszer nevű részén lakik keresztlányunk, Diána, akinek az oktatási költségeit magunkra vállaltuk

Klézse Tyúkszer nevű részén lakik keresztlányunk, Diána, akinek az oktatási költségeit magunkra vállaltuk

Szeleczky Tünde, a Magyar Patrióták Közössége csángó-felelőse elvállalta a Klézséhez tartozó Tyúkszer falugazda tisztségét, így a jövőben az ő feladata lesz a keresztszülők koordinálása, a társadalmi kapcsolatok fejlesztése és a helyi oktatási feladatok segítése. A Magyar Patrióták Közössége az egyesületalapítás során felmerült anyagi nehézségeire tekintettel fél éves késedelemmel, 2014. októberben teljesíti anyagi vállalását.

A februári keresztszülő-tanár találkozó, a moldvaiakkal való megismerkedés meggyőzött minket arról, hogy a Kárpátokon túl is van még magyar jövő, és ezért érdemes is tennünk. Isten óvja Csángóföldet!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. február 15.

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.