• 2019.11.02.

Kopjafaállítás a haza ifjú hősének tiszteletére

Kopjafaállítás a haza ifjú hősének tiszteletére

Kopjafaállítás a haza ifjú hősének tiszteletére 150 150 Patrióták

Egán Iván Pál – a századforduló kárpátaljai akcióját szervező Egán Ede unokája – 1944-ben hadapród társaival önként jelentkezett a Budapestet bekerítő frontra. Alig tizennyolc évesen, november 16-án a Pest megyei Üllő határában hősi halált halt, aminek 75. évfordulója alkalmából a Magyar Patrióták Közössége kopjafát állít a kisváros katolikus temetőjében. A megemlékezés november 16-án szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a plébániatemplomban, majd 11 órától a temetőben folytatódik. Beszédet mond Botlik József történész.

A Budapesten 1927. január 25-én született Egán Iván Pál, a marosvásárhelyi Magyar Királyi „Csaba királyfi” Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola növendéke volt. Budapest védelme érdekében néhány társával együtt elhagyták körletüket és a magyar 1. páncélos hadosztály parancsnokánál jelentkeztek. A mindössze 17 éves Egán Iván Pált nevezték ki az Üllő határában állomásozó egyik alegység parancsnokává. 1944. november 16-án egy becsapódó aknagránát végzett vele, hősi halált halt a szovjet Vörös Hadsereggel vívott harcokban.

Egán Iván Pál kultuszát a kommunista rendszer idején tiltották, ezért nem válhatott az önfeláldozó hazafiság fiatal eszményképévé. 1993. május 12-én a Honvédelmi Miniszter posztumusz hadnaggyá léptette elő a haza védelmében tanúsított hősies helytállásáért.

Dr. Egán Imre, a nyugat-magyarországi felkelés hőse a fiaival, balról jobbra: Ede, az Édesapa, és Iván (1941. december)
Dr. Egán Imre, a nyugat-magyarországi felkelés hőse a fiaival, balról jobbra: Ede, az Édesapa, és Iván (1941. december)

Egán Iván Pál elhivatottsága hazájáért példaként szolgál a mai kor embere számára is. A Magyar Patrióták Közössége magára vállalta az utókor kötelességét, hogy Egán Iván Pál hősies helytállását megörökítse azon a helyen, ahol fegyverrel a kezében küzdött az ellenséggel szemben.

A rendezvény délelőtt 10 órakor emlékmisével kezdődik az üllői katolikus templomban (Templom tér 4., a kisváros központjában), majd a megemlékezők átvonulnak a közeli katolikus temetőbe (Ócsai út), ahol 11 órakor sor kerül a kopjafa leleplezésére és felszentelésére. A kopjafát Kovács Kornél plébános szenteli fel, majd megtörténik a koszorúk elhelyezése. A megemlékezés napjára a Patrióták egy különleges kiadvánnyal is készülnek a haza ifjú hősének életéről, amely Botlik József történész munkája.

Legyünk ott minél többen, és adjuk meg a tiszteletet a haza ifjú hősének … mert ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak!

Magyar Patrióták Közössége

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.