• 2017.12.28.

Kihelyezett közgyűlést tartottunk Dabason

Kihelyezett közgyűlést tartottunk Dabason

Kihelyezett közgyűlést tartottunk Dabason 150 150 Patrióták

2017. április 1-jén szombaton került sor a Magyar Patrióták Közösségének 2017. évi tavaszi közgyűlésére. Az eseménynek Kőszegi Zoltán, Dabas városának polgármestere jóvoltából a közelmúltban felújított dabasi Gombay-Dinnyés kúria adott otthont.

A megújított dabasi városháza

A közgyűlést megelőzően egy rövid sétát tettünk a kúria környékén Kecskeméti Norbert, a Fiatal Műemlékvédők Egyesülete elnökének vezetésével. Elsőként Dabas városának megújított központját vettük szemügyre. A városvezetés kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egy valódi, jól működő városközpontot alakítson ki. Dabas városának mai területe ugyanis több kisebb település (Alsódabas, Felsődabas, Gyón és Sári) egyesítésével jött létre az 1950-es és ’60-as években, így valódi központ nem alakulhatott ki a történelmi fejlődés folyamán. A központban megtekintettük a szépen felújított városházát, mely egy szocialista háztömbből vált az élhető város egyik közösségi terévé.

„Nem létezik városközpont harangszó nélkül” – e gondolat szellemében, a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója alkalmából épült meg 2011-ben a városházával szemben, közadakozásból a Kapisztrán-Hunyadi emléktorony, mely jól példázza a helyiek elkötelezettségét dicső múltunk emlékének megőrzése és ápolása iránt. Bökönyi Levente elnökségi tagunk hívta fel a figyelmet a torony kapujának érdekességére, melynek dísze egyszerre értelmezhető keresztként és kardként is: ahogy a történelemben számtalanszor, Kapisztrán Szent Jánosnak és Hunyadi Jánosnak is szüksége volt a hit mellett kardra is, a haza védelme érdekében.

A Kapisztrán-Hunyadi emléktorony bejárata előtt

Továbbhaladva meglátogattuk a szintén közelmúltban megszépített református öregtemetőt, ahol a település nagyjai nyugszanak. E helyütt csatlakozott hozzánk Feldman László önkormányzati képviselő is, aki nagy lelkesedéssel mesélt nekünk a sírkert kialakításának hátteréről, illetve az ott nyugvó nemesi családok történetéről. A város vezetésének a Fiatal Műemlékvédők Egyesületével közösen nagy harcok és kitartó munka árán sikerült megmenteni a ma már szépen parkosított emlékhelyet, mely lehetőséget biztosít a mai generációk számára a méltó megemlékezésre. Ebben a sírkertben nyugszik a legjelentősebb dabasi nemesi családok (mint Zlinszky, Halász, Dinnyés, Vay) tagjai mellett Kossuth László is, az egyik legjelentősebb magyar államférfi, Kossuth Lajos édesapja. Halálának 40. évfordulóján, 1879-ben avatták fel ünnepélyes keretek között azt az emlékművet, mely ma ismét régi pompájában látogatható a sírkertben.

Kossuth László emlékműve

A református templom

Feldman László beszélt a kommunista időkben a sírok között végzett kegyeletsértő pusztításokról, melynek következtében számos sírkő eltűnt, illetve megrongálódott. Ezek közül láthattunk néhányat a városnéző sétánk által szintén érintett református templom kertjében, melyeket sikerült megmenteni az utókor számára. Szerencsére, ahogy képviselő elmondta, egyre több leszármazott keresi fel az elhagyott sírokat, és veszi azokat gondozásba, így megőrizve az ősök emlékét a jövő számára.

Visszafelé megálltunk még a Halász Antal-kúria előtt, ahol megkoszorúztuk Klebelsberg Kuno 2014-ben felavatott mellszobrát. Innen csupán néhány ház távolságra található a közgyűlésnek otthont adó Gombay-Dinnyés kúria: nem véletlenül nevezik Dabast a „kúriák városának” hiszen máig több mint 30 nemesi lakóház maradt fenn a településen, zömük viszonylag kis területen összpontosul (ez a terület alkotja az egykori „úri negyedet”).

A Gombay-Dinnyés kúriába betérve, Kecskeméti Norbert képeket és kisfilmet vetített a védett történelmi épület felújításáról. A nagyon rossz, elhanyagolt állapotú házat szinte alapjaiban kellett újjáépíteni, amely során a felmerült előre nem látható többletköltségek nehéz helyzet elé állították az önkormányzatot. Ez sem tántorította el azonban a város vezetését és a helyi műemlékvédőket a város nevezetes épületének megmentésétől, melynek köszönhetően ma régi fényében csodálhatjuk meg a korhűen helyreállított épületet (melyben tagtársunknak, Bökönyi Leventének is elévülhetetlen érdemei vannak, hiszen az ő restaurátori munkájának eredményeként újultak meg a kúria eredeti nyílászárói). A helyreállított kúria a település átfogó műemlékvédelmi stratégiájának eredménye: leltárt készítettek a megmentendő műemlékekről, és lépésről lépésre kívánják azokat eredeti állapotukba visszaállítani.

Városnézésünket és örökségvédelmi sétánkat követően Hetzmann Róbert elnök 18 órakor nyitotta meg a közgyűlést. A mintegy 2 órán át tartó beszélgetés során a megjelent egyesületi tagok végigtárgyalták a napirendi pontokat, és elfogadták az éves munkatervet és a költségvetést.

Csoportkép a megkoszorúzott Klebersberg Kuno mellszobor előtt
Kecskeméti Norbert (FME) bemutatta a megújult kúriát

A közgyűlésen részt vett Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere is, aki köszöntőjében üdvözölte a Magyar Patrióták Közösségét, ami szerinte az abban tevékenykedő fiatalok révén a jövő reménységét jelenti nemzetünk számára. Ennek a megmaradásért vívott harcnak kíván aktív részese lenni Dabas városa is. Polgármester úr egy Böjte Csaba testvértől vett hasonlattal élve kifejtette, hogy az ország és a Kárpát-medence közepén elhelyezkedő Dabast a nemzet szív-városává szeretné tenni, mely a nemzetért való töretlen lelkesedésével és odaadásával mindig arra a helyre tudja pumpálni a „vért”, a kitartó erőt, ahol arra a legnagyobb szüksége van nemzetünknek.

Hetzmann Róbert elnök nyitotta meg a közgyűlést
Kőszegi Zoltán, Dabas polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket

Izing Máté előadása

Izing Máté tagtársunk a kárpátaljai magyarság körében végzett mélyreható és alapos kutatásainak eredményeiről számolt be Kárpátalja exodus előtt? címmel tartott előadásában. A helyi iskolákban végzett kérdőíves felmérések eredményeiből kiderült, hogy a kárpátaljai magyar fiatalok elköltözési szándéka hihetetlen méreteket öltött az utóbbi időben (a felmérésben részt vevő magyar diákok elköltözési szándéka mindenhol meghaladta a 80 %-ot, de több járásban ez az arány 90 %-nál is magasabb). E szomorú tény közösségünk sokat látott, a határon túli magyarság nehéz helyzetét jól ismerő tagjait is megdöbbentette, és aggodalommal tölthet el minden, a magyar nemzet sorskérdéseit szívén viselő embert. Ennek azonban minket, a Magyar Patrióták Közösségének tagjait csak még elszántabb munkára kell ösztönöznie annak érdekében, hogy ilyen módon járuljunk hozzá a kárpátaljai nemzetrészt érintő kedvezőtlen folyamatok megállításához, illetve lehetőség szerint megfordításához.

Az érdekfeszítő előadások és az azokhoz fűzött hozzászólások, eszmecserék meglehetősen sokáig folytak, így csak késő este indultunk vissza Budapestre. Az őszi közgyűlésig az idei évre szóló munkatervünk alapján feladatunk lesz bőven, melyeket reményeink szerint minél sikeresebben fogunk tudni elvégezni, a magunk szerény eszközeivel ilyen módon elősegítve a hon gyarapodását. Hiszen Kölcsey Ferenc szavai ma is időszerűek: „Hass, alkoss, gyarapíts, és a haza fényre derül!”

2017. április 11-én a Rádió Dabas műsorában Kőszegi Zoltán polgármester úr beszélt egyesületünkről, amelyet az alábbi videóban meghallgathatnak:

Kassay Gergő
Fényképezte: Izing Máté
Magyar Patrióták Közössége
© 2017. április 20.

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.