• 2017.09.04.

Kiálltunk a Regnum Marianum-emlékhelyért

Kiálltunk a Regnum Marianum-emlékhelyért

Kiálltunk a Regnum Marianum-emlékhelyért 150 150 Patrióták

Az ’56-os szabadságharc leverésének 58. évfordulójáról a Magyar Patrióták Közössége 2014. november 4-én mécsesgyújtással emlékezett meg Budapesten, a városligeti Regnum Marianum-emlékhelynél. Az este hat órakor kezdődött rendezvény célja az volt, hogy a Rákosi által 1951-ben lerombolt Magyarok Nagyasszonya-, ismertebb nevén Regnum Marianum-templom helyén ne más, mint egy méltó emlékhely valósuljon meg a közeljövőben, a Városligetet érintő állami fejlesztésekkel egy időben. A megjelentek hitet tettek Csete György és Makovecz Imre mások által is támogatott elképzelése mellett, amely egy méltó szakrális kegyhely létrehozására irányul és tartalmazza a föld alatt rejtőző altemplom feltárását, megőrzését.

A mintegy százötven fős közönséget Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Közösségének elnöke köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a Regnum Marianum-templom ügye keresztény és magyar ügy, amely minden honfitársunkat érinti. Egyesületünk azért szervezett megemlékezést, hogy a Városliget átalakításával egy időben végre a Regnum Marianum-emlékhely ügye is megoldódjon, hiszen ez a rendszerváltás óta várat magára. A templom újjáépítését sokan kezdeményezték, azonban erre jelenleg nincs lehetőség, hiszen ehhez az egyház sem járult hozzá.

Az egyesület elnöke hangsúlyozta: az elmúlt időben a sajtóban megjelentek olyan tervek, amelyek a templom helyére mélygarázst helyeznének, vagy akár ráépítéssel számolnak. A Magyar Patrióták Közössége ennek ellenére bizakodó: ezek csak építészeti prekoncepciók, az emlékhely sorsáról a kormányzat fog dönteni, erre nézve pedig volt olyan ígéret, hogy az emlékhely a Csete-Makovecz elképzeléseknek megfelelően meg fog épülni. Hetzmann Róbert elmondta, hogy még ebben a hónapban egyeztetni fog Baán Lászlóval, a Liget projektet felügyelő miniszteri biztossal.

Lados Balázs történelemtanár beszédében az ’56-os hősöket méltatta. Kiemelte: 1956. november 4. csak a szovjet támadás napja volt, a megszálló katonai erők november 14-ére felszámolták a magyarok fegyveres ellenállását. 1988-1991 között azonban egy olyan rendszer jött létre, amely mentes a forradalom eszméitől és társadalomszervezési elveitől: szinte kizárólagos a magántulajdon uralma, a külföldi magántőke részesedése 70% feletti. Lados Balázs élesen bírálta az akkori Nyugat, különösen az Egyesült Államok politikáját, amellyel lényegében elárult minket. “1956 programja nemcsak Magyarországnak szól, hanem az egész világnak kíván alternatívát nyújtani, kiutat a mai szélsőséges globalizmusból, az újtotalitárius világrendből. Csak remélni tudom, hogy 1956 forradalmának eszméi, gazdaság- és társadalomszervezési elvei, gyakorlata újra előkerülnek és történelmi alternatívává válnak” – jelentette ki.

Ezt követően Dénes Balázs Mindszenty bíboros emlékezetes rádióbeszédéből olvasott fel részleteket, majd Fikó Attila a Regnum Marianum-templom alapító okiratát ismertette: „Emeljük e templomot, hogy maradandóan emlékeztessen mindenkit a vörös rémuralom borzalmaira, melyeket ránk zúdított egyházunkról és hazánkról megfeledkezett hűtlenség, önzés és gyűlölködés. Emeljük e templomot, hogy a megcsonkítás és anyagi romlás közepette fennen hirdesse és szolgálja az ezer éves integer-Magyarország, a történelmi Regnum Marianum gondolatát.”

A rendezvény végén Hetzmann Róbert Prohászka Ottokár hajdani székesfehérvári megyéspüspöktől, a Regnum Marianum-templom megépítésének egyik kezdeményezőjétől idézett: „Bizonyos igaz, hogy a liberalizmus megásta sírunkat; tehát ne várjunk tőle föltámadást. Bizonyos igaz, hogy meggyöngítette nemzeti érzésünket s a hamis, látszatos haladás sikereivel bódított el; tehát ne várjunk tőle nemzeti ébredést. Ébredést s föltámadást csak erős nemzeti öntudat s a magyar térfoglalást biztosító munka adhat. Védekezni is kell, de mindenekelőtt dolgozni muszáj!”

A megemlékezés a Himnusz és a Boldogasszony Anyánk kezdetű imádság eléneklésével zárult, ezt követően a megjelentek elhelyezték és meggyújtották mécseseiket a Regnum-keresztnél. A rendezvényen részt vett Csete Ildikó textilművész, Csete György Kossuth-díjas építész felesége. Csete György, az emlékhely egyik tervezője telefonon köszöntötte a megjelenteket. A megemlékezésről a Magyar Nemzet és a Hír TV tudósított.

További képeink megtekintéséhez kattintson facebook oldalunkra!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. november 5.

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.