• 2017.08.19.

Eljuttattuk az adományokat Kárpátaljára

Eljuttattuk az adományokat Kárpátaljára

Eljuttattuk az adományokat Kárpátaljára 150 150 Patrióták

Eredményes volt jótékonysági kezdeményezésünk, melyet idén január 30-án, a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett estünkön indítottunk útjára a kárpátaljai Huszt magyar iskolájának megsegítésére. Összesen 760.000 forint adományt sikerült összegyűjtenünk, amit a március 15-i ünnepi hosszú hétvégén adtunk át a kedvezményezetteknek. Kilencfős küldöttségünk megtekintette a magyar iskolát, és részt vett a szabadságharc emlékére szervezett városi megemlékezésen.

Január utolsó napján nagysikerű jótékonysági estet rendeztünk a budapesti Magyarság Házában a Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola javára. A gyűjtés lezárását követően összesen 760.000 forintot adtunk át az intézmény képviselőinek, jótékonysági estünk teljes bevételét – 337 ezer forintot – és a később banki átutalásokkal küldött adományokat. A megállapodást Szokolovics Mária igazgatónő és Hetzmann Róbert elnök 2016. március 13-án az iskola igazgatói irodájában írta alá. A szerződésből kiderül, hogy az iskola a támogatást az oktatási körülmények javítására, így beruházásra, fejlesztésre, valamint eszközbeszerzésre használhatja fel. Legkésőbb 2017. szeptember 1-jéig fényképes beszámolóban mutatják be, mire fordították az átadott összeget.

A küldöttség tagjai megtekintették az iskolai tantermeket, köztük az intézmény büszkeségét, a felújított tornatermet. Azt szeretnék, ha a többi helyiség állapotán is javítani tudnának. Főként az iskolai felszerelések terén sok a hiányosság: a tornaterem nincs még berendezve, szaktantermek nincsenek, a mosdó rossz állapotú. A huszti magyar iskolát a korábbi, ukrán nacionalista városvezetés minden eszközzel fel akarta számolni, ám a terv a helyi magyar közösség ellenállásán elbukott. Tavaly óta új polgármestere van a koronavárosnak, aki partnernek tekinti a magyarságot. Az egykor népes magyar közösségnek otthont adó Huszt ma már csak szórvány: harmincezer lakosából mintegy 1700 fő vallja magát magyarnak, a teljes népesség 6%-a. Az iskola léte kulcsfontosságú, főként, hogy falai között ma már zömmel olyan diákok tanulnak, akik otthonukban is ukránul beszélnek.

Az ajándékozási szerződés megkötése (Kép: Izing Máté)
Az átadás pillanata (Kép: Izing Máté)
A magyar temető – háttérben a hadisírok (Kép: Izing Máté)

A magyar temető – háttérben a hadisírok (Kép: Izing Máté)

Szokolovics Mária igazgatónő megmutatta küldöttségünknek a város főbb nevezetességeit, így a gótikus református erődtemplomot és a Várhegy oldalában található magyar temetőt, ami egyben a II. világháborúban elesett magyar katonák nyughelye. Huszti sétánkat követően a nemzeti ünnep alkalmából szervezett helyi megemlékezésre igyekeztünk.

Annak ellenére, hogy Huszt ma már igencsak szórvány, mintegy háromszáz résztvevő gyűlt össze vasárnap délután a koronaváros központjában, a művelődési ház nagytermében, amit egy magyar vállalkozó biztosított a helyi KMKSZ alapszervezet és az iskola részére. A megemlékezésen csodálatos műsort adtak elő a huszti Napocska óvoda gyermekei, valamint az iskola tanulói. A zenés-táncos fellépések, szavalatok mind a hazaszeretet fontosságáról, a szülőföldhöz ragaszkodásról, az 1848-as hagyomány éltetéséről szóltak.

A rendezvényen beszédet mondott Szabó Gabriella, a gyermekek felkészítő tanára, felszólalt Kozma József, a KMKSZ huszti elnöke, valamint Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki vezetője. Magyarország ungvári konzulátusa részéről Szabó János konzul úr szólt az egybegyűltekhez.

Az ünnepség (Kép: Izing Máté)Az óvodások műsora (Kép: Izing Máté)
Az ünnepség (Kép: Izing Máté)
Az óvodások műsora (Kép: Izing Máté)
Hetzmann Róbert köszöntőbeszéde (Kép: Izing Máté)

Hetzmann Róbert köszöntőbeszéde (Kép: Izing Máté)

Egyesületünk nevében Hetzmann Róbert elnök mondott beszédet, aki köszönetét fejezte ki a husztiaknak, hogy mind a mai napig megőrizték magyarságukat. Nagy taps fogadta bejelentését az adományok átadásáról. Az elnök külön köszönetet mondott a jótékonysági gyűjtésben nyújtott segítségéért Pánczél Károlynak, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnökének, valamint a magyar Országgyűlés által létrehozott Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért (AMNKEÉ) szervezetnek és az Egri Várvédő Egyesületnek – utóbbiak jelentősebb összeggel támogatták felhívásunkat. Végül arra kérte a husztiakat, hogy vigyék tovább a koronavárosi hagyományt, adják át a jövő nemzedékeknek őseik örökségét.

A megemlékezést követően együtt vacsoráztunk az iskola épületében a helyi magyarság vezetőivel, miközben megvitattuk a huszti magyar közösség létkérdéseit. A Magyar Patrióták Közössége tagjai számára felemelő élményt jelentett a szabadságharc évfordulójának megünneplése határainkon túl, a szórványban. Látva a helyi közösség kitartását és küzdelmét, megfogalmazódott bennünk, hogy adományunk valóban jó helyre került.

Az iskolások palotást is táncoltak (Kép: Izing Máté)Kozma József köszönetet mond a két felkészítő tanárnak, Szabó Gabriellának (b) és Nagy Csillának (j), valamint Miller Anna tanulónak (Kép: Izing Máté)
Az iskolások palotást is táncoltak (Kép: Izing Máté)
Kozma József köszönetet mond a két felkészítő
tanárnak, Szabó Gabriellának (b) és Nagy Csillának (j),
valamint Miller Anna tanulónak (Kép: Izing Máté)

Nem feledhetjük, hogy a kárpátaljai magyarok ma egy számukra idegen nagyhatalmi csatározás elszenvedői. A nemzeti szolidaritás jegyében tett állami és társadalmi erőfeszítések nélkül ez a közösség mára már felmorzsolódott volna. Küldöttségünk másnap reggel Huszt térségét ezzel a tudattal hagyta el, folytatva kárpátaljai látogatásunkat további települések, történelmi emlékek felkeresésére.

A Magyar Patrióták Közössége köszönetet mond mindazoknak, akik – akár jótékonysági estünkön, akár banki átutalással – a huszti magyar iskolát adományaikkal támogatták!

Magyar Patrióták Közössége © 2016 márciusa

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.