• 2017.12.23.

2016-ban 550 éves a magyar nyelvű Szentírás!

2016-ban 550 éves a magyar nyelvű Szentírás!

2016-ban 550 éves a magyar nyelvű Szentírás! 150 150 Patrióták

Útnak indítottuk a Huszita Biblia emlékéve programot

Idén ünnepeljük a Biblia első teljes magyar nyelvű fordításának 550. évfordulóját. Ma még kevéssé ismert, hogy a XV. században keletkezett, Hunyadi János korának magyarságát őrző Huszita Biblia másfél évszázaddal előzte meg az 1590-ben nyomtatott Vizsolyi-bibliát! A „Könyvek könyvének” kéziratát Németi György, Henzsel Imre fia fejezte be Moldvában, Tatros városában 1466-ban – ezt az évszámot tekintjük a Huszita Biblia születésének, noha története ennél régebbre, a XV. század elejére nyúlik vissza. Részleteit a Müncheni-kódex (Újszövetség), a Bécsi-kódex (Ószövetség részben) és az Apor-kódex (zsoltárok) őrizte meg. A Magyar Patrióták Közössége elhatározta, hogy a nyelvújítással is felérő jelentőségű bibliafordítás és a 2017-es reformáció emlékéve alkalmából felkeresi és fényképesen dokumentálja azokat a szerémségi és moldvai helyszíneket, amelyek a Biblia születéséhez köthetők.

A kereszténység szent könyvének első magyar fordítása valójában nem Moldvában, hanem a Magyar Királyság egyik legvirágzóbb déli vármegyéjében, a Szerémségben keletkezett. Szerzőjének Pécsi Tamás és Újlaki Bálint kutatókat tartjuk, azonban valószínű, hogy többen is dolgoztak a művön. A Huszita Biblia az Újvidékkel szemközti Kamanc városában íródott, de egyes részei Szalánkeménhez, Nagyolaszihoz és más szerémségi helységekhez köthetők. A Szentírás anyanyelvre fordítása akkoriban annak volt köszönhető, hogy Husz János tanai az ország délvidékén különösen nagy népszerűségnek örvendtek. Az 1439-ben Marchiai Jakab vezetésével lefolytatott inkvizíció miatt több ezer huszita hitre tért szerémségi magyar hagyta el kényszerűségből szülőföldjét örökre, és telepedett ki Moldvába, ahol a szent könyvet – mivel a nyomtatást akkor még nem találták fel – kézzel másolták. Ekkor vitték magukkal a Biblia szövegét és egyben a virágzó középkori magyar kultúrát a Kárpátok keleti lejtőire.

A Szerémségben megírt és a moldvai Tatroson befejezett szentírás-fordítás nemzeti múltunk egyik legfontosabb irodalomtörténeti mérföldköve, rendkívüli kulturális vívmány, amire emlékezni kell. A Magyar Patrióták Közössége célja, hogy az első magyar nyelvű Biblia emlékét beemelje a köztudatba.

A kutatóutak eredményeiről egyesületünk 2017-ben honlapján és egy, a kezdeményezést lezáró emlékkiadványban fog beszámolni. Céljaink között szerepel az egykori szerémségi husziták katolikus hitre tért utódainak felkeresése Moldvában, valamint egy tematikus rendezvény megtartása. A Huszita Biblia Emlékéve Program a Bethlen Gábor Alaptól 500.000 Ft támogatást nyert el, amiért egyesületünk ezúton is köszönetet mond.

Magyar Patrióták Közössége © 2016. december 16.

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.