• 2017.12.28.

Gondolatok a magyar nemzet meghatározásáról

Gondolatok a magyar nemzet meghatározásáról

Gondolatok a magyar nemzet meghatározásáról 150 150 Patrióták

Írta: Lados Balázs

„A magyarok régi hazájukból rendkívül rugalmas népfogalmat hoztak magukkal, melynek nem a faji és nyelvi egység, hanem közös politikai és katonai vezetés adott tartalmat …”
/ prof. Deér József /

Senki sem tudná egyszerűbben, érthetőbben és tudományosabban megragadni témánk lényegét, mint az idézett neves történész professzor: a magyarságot az indoeurópai és általában az európai népektől, nemzetektől éppen a fenti szerveződési elv különbözteti meg. Amíg a többi európai nép genetikai, leszármazási, régiesen faji közösség, addig a magyar az első pillanattól fogva politikai nemzet. Ennek a politikai nemzetnek minden szabad harcos és családja a tagja, függetlenül attól, hogy milyen törzsből, vagy csatlakozott népből, néptöredékből származik. Később így alakul ki a Natio Hungarica, melynek minden egyéni és kollektív nemes a teljes jogú tagja volt, függetlenül anyanyelvétől származásától.

Ezt a sajátosságot a sztyeppei civilizációból hoztuk magunkkal, annak sajátos nép és birodalomszervezési sajátosságaiból, törvényszerűségeiből. Ez öröklődött át a szentistváni állameszmébe, a magyar-horvát államközösségbe és egyáltalán abba a sajátos nemzet és államszervezési modellbe, amelyet az Archiregnum Christianae, tehát a Magyar Főkirályság képviselt. 1848-tól mindenki a nemzet tagja, azaz Szentkorona Tag.

A magyar nemzetnek tehát az a tagja, aki hűséget fogad és hűségét megtartja a Szakrális király, majd a Szentkirály, aztán a Patrimoniális király és végül az alkotmányosság korában, tehát a XIII. századtól a Szent Korona iránt, mely nemcsak a szakrális király utóda a magyar nemzet körében, hanem egyben Isten-i jel is és mindennek a kizárólagos tulajdonosa Magyarországon.

A magyar nemzet tehát civilizációs, azaz kulturális nemzet, bizonyos értelemben multietnikus, illetve etnikailag semleges, lényegében pedig politikai nemzet és főleg szakrális nemzet, a Szent Koronában magát felmutató Isten és Jézus példanemzete. Aki és amely politikai erő Magyarországon és a nemzetben ezt nem érti, nem akarja érteni és ezzel szemben az „európai” faji, leszármazási, genetikai nemzetben gondolkodik, az nem lehet a magyar nemzet igaz képviselője.

Az „európai”, faji nemzetfelfogás a magyarságon belül ellennemzeti (kontranacionális) szemlélet és a magyar nemzet felbomlasztását képviseli, mivel lehetetlenné teszi, hogy a nemzet másfél évszázadnyi tévelygés után visszataláljon önmagához és küldetéséhez.

Lados Balázs
Magyar Patrióták Közössége
© 2014. február 3.

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.