• 2017.12.29.

Szülőföldünk a Kárpát-medence Program

Szülőföldünk a Kárpát-medence Program

Szülőföldünk a Kárpát-medence Program 150 150 Patrióták

Magyarország helyzete egyedülálló a világban, mivel „önmagával határos.” A trianoni békediktátum 1920-ban szétdarabolta Európa legvédettebb táját, azt a földrajzi, történelmi és kulturális egységet, amelyet Kárpát-medencének nevezünk. A Magyar Patrióták Közössége egyik legfőbb célja, hogy az együttélés és a fennmaradás érdekében a falak lebontásához, így ezáltal a kárpáti integrációhoz hozzájárulhassunk. Ahogy a folyók és a patakok, az erdők madarai és kultúránk ütőerei, úgy mi sem állunk meg az államhatároknál. A Haza és a Közösség fogalmát ugyanis nem lehet művi államhatárok közé szorítani. Ezt a célt szolgálja az egyesület működési programja, mely a “Szülőföldünk a Kárpát-medence Program” nevet viseli.

A Szülőföldünk a Kárpát-medence Program 2016-ban a Nemzeti Együttműködési Alaptól nyert 255.000 Ft értékű támogatással valósult meg.

Fel kell mutatni korunk meghaladott, központosított fogyasztói társadalmának alternatíváját: az ember- és környezetellenes globalizáció ellentéte a lokalizálás. Véleményünk szerint csak egy erős, összetartó Kárpát-medence képes ellenállni a “XXI. század bolsevizmusának”, a kultúrákat homogenizáló globalizációnak és a multikulturálisnak hazudott roncstársadalmak zsákutcájába terelésnek.

Kiemelt célunk, hogy a jövő nemzedékekben meggyökeresedjen az egészséges nemzeti érzés, a patriotizmus. Ehhez a közösség megélésén, a történelmi szülőföld ismeretén és szeretetén, valamint a magyar kultúra elsajátításán át vezet az út.

Alapelvünk, hogy egyetlen magyar kezét sem engedhetjük el, akármilyen messze is él a trianoni határoktól. Magyarország történelmi küldetése, hogy határain túl lehetőségeihez képest minden magyar közösséget fenntartson. Mi ezen is túlmegyünk: minden magyar épített emléket, műalkotást meg kell őrizni, még a szórványban is. „Féltőn borulni minden magyar rögre, / S hozzátapadni örökkön – örökre!…” – írja versében Sajó Sándor.

A határon túli magyar örökség megóvása azért is fontos érdek, mert ezek a kulturális kincsek biztosítják a „magyar térerőt”

Ezek a célok és elvek mentén a Magyar Patrióták Közössége kiemelt figyelmet szentel a határon túli magyarság sorsának. Megmaradásunk záloga, hog a mindennapokban átélt valóság szintjére kell emelnünk a nemzeti összetartozást. Ne feledjük: a nemzet helyi közösségekből épül fel.

A magyar lakosságú területek a középkorban Mályusz Elemér néprajztudósunk térképén

Szabó Zoltán népi író gondolata: „Annak, aki jól ismeri Magyarország részeinek képét, tájainak gazdagságát, városainak jellegét, a hazai föld szebb lesz, tágasabb lesz, nagyobb lesz, tehát kedvesebb is lesz. Több féltése és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz: Magyarország. E több féltés és több terv, több védenivaló és több alkotnivaló elemeiből tevődik össze az, amit a szó legtisztább értelmében nevezhetünk hazafiságnak.”

Tegyünk együtt a Kárpát-medence értékeiért, egy patrióta magyar társadalom kiépítéséért!

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.