• 2018.03.18.

Jótékonysági est Korláthelmec új óvodájáért

Jótékonysági est Korláthelmec új óvodájáért

Jótékonysági est Korláthelmec új óvodájáért 150 150 Patrióták

A fővárosi Duna Palotában rendeztük meg idei jótékonysági estünket a kárpátaljai Korláthelmec új magyar óvodája számára, amit az Anima Soni együttes koncertje tett feledhetetlenné. A nyelvhatáron fekvő Korláthelmecen jelenleg alkalmatlan épületben cseperednek az óvodások, ezért az Ökumenikus Segélyszervezet új óvodát épít számukra. A jótékonysági est és a hozzá kapcsolódó gyűjtés azt segíti elő, hogy az új épület teljes legyen. Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke beszédében kifejtette, hogy az elmúlt évek állami szerepvállalásának köszönhetően a Kárpát-medence újra egységes kulturális és oktatási térré válik.

Ezúttal nem januárban, a magyar kultúra napjához kapcsolódóan, hanem március 13-án rendezte meg a Magyar Patrióták Közössége a nemzeti összetartozás jegyében év eleji jótékonysági estjét. Este hét óra után néhány perccel, a Himnusz eléneklését követően az egyesület nevében Fikó Attila köszöntötte a Duna Palota díszteremében megjelent közönséget, köztük az országgyűlési képviselőket, az est fellépőit, valamint az Ungvári járásbeli Korláthelmecről érkezett vendégeinket.

Elsőként a Magyar Patrióták Közössége nevében Hetzmann Róbert elnök szólt az egybegyűltekhez, köszönetet mondva mindazoknak, akik segítettek a jótékonysági est szervezésében, így az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának és a Duna Palotának is. „A sokfelé szabdalt magyarság nemzetrészei közül ma Kárpátalja van a legnehezebb helyzetben: a háború sújtotta Ukrajna nem biztosítja a helyben élő őshonos magyarság alapvető jogait. Mindennapossá vált a megfélemlítés, a magyarok elleni támadások pedig már nem okoznak meglepetést. Alapvető fontosságú, hogy a Kárpátalja földjén élő magyarok most érezzék az anyaország teljes támogatását. Ebben nemcsak a kormányszerveknek, hanem a honpolgároknak is felelősségük van” – foglalta össze az elnök a jótékonysági est küldetését.

Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Közössége elnöke

Hetzmann Róbert elmondta, azért esett az egyesület választása idén Korláthelmecre, mivel a kormánnyal történt egyeztetések alapján itt van meg a legmegfelelőbb helye annak a pótlólagos forrásnak, ami az est bevételeként és a hozzá kapcsolódó jótékonysági gyűjtés során várhatóan befolyik. Az elnök külön kiemelte a nyelvhatáron elhelyezkedő Korláthelmec végvár szerepét, hiszen mint tudva levő, egy nemzetet – akárcsak egy országot – a határainál kell megvédeni.

Az est védnöke, Pánczél Károly beszédében az elmúlt évek nemzetpolitikáját a Bethlen Gábor-i szállóigével jellemezte, miszerint nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Ennek jegyében olyan erős fundamentumok születtek, mint az Alaptörvény nemzeti összetartozásról szóló D) cikke, a kedvezményes honosításról szóló törvény és a közjogi nemzetegyesítést kiteljesítő új választási törvény. Közelítünk ahhoz az állapothoz, hogy bár a határok szétválasztanak bennünket, a Kárpát-medence egységes kulturális és egységes oktatási tér, amit a magyar-magyar gazdasági kapcsolatok egységes gazdasági térré egészítenek ki, mondta az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke.

Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke

Pánczél Károly elmondta, hogy a Patrióták tevékenységét támogatják, mivel ez a szervezet irányította rá a figyelmet több településre, így Maradékra és Husztra is. Ma mindkét helyen óvoda épül. „Örömteli arról beszámolni, hogy Magyarberkesz nyolcmillió forint támogatást kapott az EMMI-től a magyar házhoz” – jelentette be a Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke a nap nemzetpolitikai hírét. Befejezésként Pál apostol Timóteushoz írt első levelét idézte: Aki pedig övéinek, főképp háza népének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, s rosszabb a hitetlennél. „Mindannyiunknak megvan a magunk háza népe. A Kárpát-medencére mi is úgy tekintünk, mint a mi házunk népére” – e gondolattal zárta beszédét az est védnöke.

A beruházásért felelős Ökumenikus Segélyszervezet nevében Nagy Ákos projektfelelős szólt a megjelentekhez. Megköszönte, hogy a Magyar Patrióták Közössége is csatlakozott ahhoz a munkához, amit Korláthelmecen végeznek. A szeretetszolgálat 1993 óta van jelen Kárpátalján, a térség elsősorban az árvizek és a humanitárius segélyezés miatt került a látókörükbe. A segélyszervezet felkérést kapott arra, hogy vállaljon szerepet a kormány Kárpát-medencei óvodaépítési programjában. Ennek keretében Korláthelmecen zöldmezős beruházás formájában vadonatúj óvoda épül a jelenlegi, alkalmatlan helyett. Nagy Ákos kiemelte, hogy további forrásokra van szükség annak érdekében, hogy ne csak az óvoda épülete valósulhasson meg, hanem a közműellátás is teljes legyen, ideértve az ivóvíz biztosítását és a szennyvízelvezetést. A beruházás jelenleg a tervezési fázis elején tart, már sikerült megbízni egy olyan mérnöki irodát, amelyik korábban is dolgozott a magyar intézményrendszer fejlesztésében.

Nagy Ákos projektfelelős, Ökumenikus Segélyszervezet

Tóth Éva, Korláthelmec elöljárója

A korláthelmeciek küldöttsége nevében Tóth Éva polgármester köszöntötte a jótékonysági est közönségét. Meghatottan mondott köszönetet, amiért a Patrióták küldöttsége a múlt héten felkereste őket és megnézték, hogyan élnek, továbbá a támogatásukról döntöttek. Korláthelmec a nyelvhatáron van, így sokszor megfeledkeztek róluk, a támogatások általában elkerülik a falut, ezért nagyon örültek a jótékonysági gyűjtésnek. A valamikori magyar falunak, ahol három felekezet él együtt békében, ma már csak kisebb fele magyar. „Nem tudjuk megadni azt a színvonalat, amit a gyermekeink megérdemelnének” – mondta Tóth Éva a jelenleg 35 óvodás által látogatott kétnyelvű óvodáról, ahol a magyar mellett az ukrán államnyelvet is tanítják. „A gyermekek a mi jövőnk, ők a legfontosabbak” – hangsúlyozta. „Mi egyet akarunk, magyarnak maradni otthon, Kárpátalján. Átadni, amit kaptunk otthon, a magyarságunkat” – jelentette ki a település első embere, amiért a közönségtől nagy tapsot kapott.

Murányi László egykori műsorvezető szaval

Tóth Éva korláthelmeci polgármester asszonyt Murányi László műsorvezető, Dabas város díszpolgára követte, aki Wass Albert Előhang című versét szavalta el, amely a hit erejéről szól. Felvezetésként elmondta, hogy minden összefogáshoz a kitartáson túl hitre van szükség, így a mostanihoz is.

Az est második felében az Anima Soni fergeteges koncertje következett. Az együttes 2009-ben alakult a Budapest Pesterzsébet-Központi Református Egyházközség ifjúságának tagjaiból. Nevének jelentése – lélekhangok – legfőbb céljukra utal, miszerint zenéjük lélektől-lélekig szóljon.

Az Anima Soni üde színfolt a kortárs magyar könnyűzenei palettán. Keresztény alapokon álló szövegvilágukhoz sajátos, fúziós zenei stílus és hangzás párosul. Saját szerzeményeik mellett a magyar irodalom kiemelkedő költőinek megzenésített Istenes versei is repertoárjuk fontos részét képezik. A zenekar a személyes megszólításon túl nemzeti értékeink megőrzését és a nemzeti összetartozást is rendkívül fontosnak tartja.

A színvonalas koncertet követően Fikó Attila két felajánlást jelentett be. Elmondta, hogy a Hun In EU Alapítvány az esten személyesen is megjelent Pappné Farkas Klára elnökasszony tájékoztatása szerint idén is jelentős összeggel fogja támogatni a jótékonysági kezdeményezést. A másik felajánlás Mónus József világrekorder hagyományőrző íjásztól érkezett, aki egy díszíjat ajánlott fel árverésre a korláthelmeci magyar óvoda javára. Mindkét felajánlás részleteiről a Magyar Patrióták Közössége honlapján fogja tájékoztatni támogatóit.

Fikó Attila

A jótékonysági estet hagyományosan a Szózat eléneklése zárta. A rendezvény után a Magyar Patrióták Közössége tagjai aláírásokat gyűjtöttek a Minority Safepack nevű, az EU területén élő őshonos nemzetiségek jogainak kiterjesztését szorgalmazó európai polgári kezdeményezés mellett.

A Patrióták korláthelmeci látogatásáról és az új óvodáról itt olvashat bővebben.

A fényképekért köszönetet mondunk Karlik Dórának.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. március 18.

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet

    Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.